Projectes
RENOVABLES/ MEDI AMBIENT
planta energética de residuos
campo fotovoltaico
campo fotovoltaico
subvencio2
 
LLARGA VIDA ALS RESIDUS. UN REPTE I UN ESTÍMUL.
Biomasa i valorización energética de residuos
Parlem d'una planta pionera a Espanya de valorització energètica de residus projectada a S'Aranjassa, Mallorca, l'objectiu de la qual és l'aprofitament de biomassa, tant forestal com residual. La construcció s'iniciarà aquest any 2012.
El repte
Es tractava de projectar les instal·lacions que havien de propiciar la conversió de biomassa forestal en energia tèrmica i la posterior cogeneració d'electricitat amb la part residual, ambdues amb possibilitat d'autoabastiment o comercialització.
La solució
No només projectem les instal·lacions necessàries per aquesta valorització energètica, sinó que busquem com maximitzar el seu rendiment. Mitjançant un procés de gasificació de biomassa en combinació amb una turbina de cicle Rankine optimitzem la producció d'energia elèctrica. A més, dissenyem l'aprofitament de les energies residuals del procés. Resultat: major rendiment de la planta. I menor impacte ambiental.

PARLEM?
T.+34 93 363 22 22

2pir Ingenieros - c/ Taquígraf Serra, 7 - 08029 Barcelona Tel.+34 93 363 22 22 - 2pir@2pir.com