COM TREBALLEM?
Les nostres senyes d'identitat


Proyectos a medida del clienteNos gusta como somosInnovadoresDetallistasGeneralistas
tresINNOVADORS PER DEFECTE
Tot es pot millorar. Tot pot fer-se de forma més àgil, eficient i sostenible. Per això sempre busquem com complir objectius fomentant noves tecnologies, energies alternatives i processos que minimitzin residus i emissions.
PROJECTES A MIDA DEL CLIENT (NO DEL MERCAT)
Cada projecte és diferent. Planteja els seus propis reptes i necessita la solució més adequada. La més eficient i la més fiable. La millor. Sense fórmules predeterminades. Una solució ajustada. Pròpia. A mida. Dona millor resultat. Sempre.
detallistasDETALLISTES
Diem que vivim cada projecte. Per això advoquem per l'enginyeria de detall. Afinem i ajustem al màxim càlculs i plànols. Validem. Contrastem. Perquè no hi ha millor inversió ni més rentable. Una hora de detall en enginyeria pot estalviar una mitja de dotze en obres d'execució.
dosENS AGRADA COM SOM
Ens agrada ser una enginyeria petita. S'ajusta a la nostra manera de viure cada projecte. De gaudir amb ell. De compartir-lo i mimar-lo. No sabem fer-ho d'una altra manera. I tampoc volem.
generalistasGENERALISTES
Sempre, des del començament, hem apostat per un equip d'enginyers generalistes, formats i experts en totes les instal·lacions. Només així aconseguim un equip flexible i dinàmic. Més àgil i resolutiu. Més simple. Millor pel projecte.

PARLEM?
T.+34 93 363 22 22

2pir Ingenieros - c/ Taquígraf Serra, 7 - 08029 Barcelona Tel.+34 93 363 22 22 - 2pir@2pir.com