"UN BON SERVEI CONVERTEIX IDEES EN REALITAT "
Així ho veiem. Aquest és l'objectiu que compartim amb els nostres clients. No hi ha millor estímul. Donar forma a noves idees.
Posar-les en marxa. Que funcionin. I que funcionin bé...".
Dissenys preliminars. Projectes bàsics i executius. Anàlisi d'ofertes i suport per a la contractació. Direcció i seguiment de l'obra. Assistència a les posades en servei. Recepció de l'obra. Legalitzacions. Tramitació de subvencions. Estudis de viabilitat. Localització d'ubicacions.

PARLEM?
T.+34 93 363 22 22

2pir Ingenieros - c/ Taquígraf Serra, 7 - 08029 Barcelona Tel.+34 93 363 22 22 - 2pir@2pir.com