Alfons de Victoria
Enginyer Industrial
Responsable Àrea de Projectes
42 anys
SOCI - Treballa a 2pir des de 1997

"Preveure i anticipar-se als esdeveniments. Que el client vegi que es defensen els seus interessos.

 

Aquesta és per mi la base d'una feina ben feta. També ho és en qualsevol obra un disseny òptim (no sobredimensionat). I ajustat al pressupost, sense desviacions de costos d'execució. Amb qualitat d'execució. I complint els terminis d'entrega.

 

Treballar així és promoure una bona enginyeria. I quan es promou una bona enginyeria, el client estalvia molt més del que paga."


Personal Equip
Alfons de Victoria

PARLEM?
T.+34 93 363 22 22

2pir Ingenieros - c/ Taquígraf Serra, 7 - 08029 Barcelona Tel.+34 93 363 22 22 - 2pir@2pir.com