2pir

POLÍTICA DE PRIVACITAT

OBJECTE DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT
2Π R INGENIEROS 1, S.L.P. informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, per el que s'aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, així com amb la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. D'acord amb els que es disposa en la normativa vigent, 2Π R INGENIEROS 1, S.L.P. només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i demés prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei. La present política de protecció de dades podrà variar amb els temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per la Agencia Espanyola de Protecció de Dades i/o la autoritat competent a cada moment. És per això que 2Π R INGENIEROS 1, S.L.P. es reserva el dret a modificar la present política de privacitat i l'avís legal per adaptar-los a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en que s'accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector. CONFIDENCIALITAT Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter confidencial per al personal de 2Π R INGENIEROS 1, S.L.P. que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ A L'USUARI SOBRE ELS DRETS D'ACCÉS, RECTIFICACIÓ, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d'accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça: C/ Taquigraf Serra, 7. 6ª. Planta. 08029 BCN.

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT DADES QUE ES CONSERVEN Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i l'e-mail. Aquesta informació és rebuda per 2Π R INGENIEROS 1, S.L.P i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei. 2Π R INGENIEROS 1, S.L.P és responsable d'aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per 2Π R INGENIEROS 1, S.L.P amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l'organització, així com la realització d'activitats diverses. AMB QUINA FINALITAT Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d'estudis estadístics dels Usuaris registrats. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d'implementació dels mateixos per a l'accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites. Si escau, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment perquè 2Π R INGENIEROS 1, S.L.P pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l'entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMIS DE L'USUARI L'introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d'ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d'ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a la web http://www.2pir.com

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L'USUARI.. Així mateix, i tret que s'hagi informat a l'Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s'hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a 2Π R INGENIEROS 1, S.L.P tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta de casos 2Π R INGENIEROS 1, S.L.P col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers. 2Π R INGENIEROS 1, S.L.P no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d'aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. 2Π R INGENIEROS 1, S.L.P no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

INFORMACIÓ LSSI-CE En compliment del deure d'informació contemplat a l'article 10 de la vigent Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web és 2Π R INGENIEROS 1, S.L.P. amb domicili al C. Taquígraf Serra, 7 08029-Barcelona,, i amb domini d'Internet http://www.2pir.com, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail 2pir@2pir.com. 2Π R INGENIEROS 1, S.L.P., que es troba degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tomo 28880, Secció General, Foli 056, Fulla Nº 122567. Inscripció 7a..